×

Technická podpora je pro zákazníky s abonentní službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zdarma, pro zákazníky bez abonentní služby je bezplatná v průběhu prvních 90 dní od zakoupení nové licence, resp. 30 dní od zakoupení upgradu.

Vážení zákazníci,

v termínu od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovat v omezeném režimu. V případě, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailem anebo využijte kontaktní formulář, případně formulář technické podpory. Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám příjemné svátky a úspěšný nový rok.

— Tým GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PÁT / 08:00 - 16:00

SPUSTIT

Technická podpora

PON - PÁT / 08:00 - 16:00

ŽÁDOST O TECHNICKOU PODPORU

Kontaktujte nás

Česká republika: +420 222 746 180

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

NOVÉ FUNKCE

navržené pro pohodlnější a snadnější ovládání

Příkaz Rovina řezu

Příkaz SECTIONPLANE (ROVINAPRŮŘ) vytvoří objekt řezu, který se v rámci 3D objektů a mračen bodů chová jako rovina řezu. Objekty roviny řezu vytvářejí řezy 3D těles, povrchů, sítí a mračen bodů. Živé řezy spolu s objekty roviny řezu používejte k analýzám modelu, řezy ukládejte jako bloky pro následné použití v rozvrženích a extrakci 2D geometrie z mračna bodů

Vylepšené POLE

Nové funkce v rámci příkazu Pole umožňují vytvářet kopie objektu uspořádané podle vzoru OBDÉLNÍK, POLÁRNÍ anebo KŘIVKOVÉ. Nyní představuje objekt Pole ucelený objekt (dynamický blok), který lze upravovat určením počtu objektů, rozteče a jiných parametrů pomocí multifunkčních uzlů anebo nástroji panelu Ribbon

Konverze DWG

Příkaz DWGCONVERT konvertuje jeden anebo víc vybraných výkresových souborů do starší anebo současné dostupné verze DWG. Nový soubor může přepsat původní a taktéž může být uložený jako samorozbalovací EXE soubor, anebo soubor ZIP

Vylepšené ořezání

Vylepšený příkaz CLIP (Ořež) ořízne vybrané objekty, například bloky, externí reference, obrázky, výřezy a podložení (PDF nebo DGN), podle určené hranice. Lze jej použít k nahrazení příkazů XCLIP, IMAGECLIP, VPCLIP, PDFCLIP, DGNCLIP

Šrafa zepředu dozadu

Příkaz HATCHTOBACK nastaví pořadí kreslení všech šraf ve výkresu za všemi ostatními objekty. Vybere všechny šrafy ve výkresu, včetně šrafovacích vzorů, jednolitých výplní a výplní gradientu, a nastaví pořadí jejich kreslení za všemi ostatními objekty. Objekty šrafy na uzamčených hladinách budou také změněny

Přidat vybrané

Příkaz ADDSELECTED Vytvoří nový objekt se stejným typem a obecnými vlastnostmi, jako má vybraný objekt, ale s jinými geometrickými hodnotami. Například s novým počátečním bodem, velikostí a umístěním

Příkaz Násobně

Opakuje následující příkaz, dokud není zrušen. Příkaz, který zadáte, se bude opakovat, dokud nestisknete klávesu Esc. Protože příkaz NKRÁT opakuje jen název příkazu, všechny parametry musí být specifikovány vždy znovu

Náhled příkazu

Zobrazí náhled, jak budou objekty vypadat, pokud budou vykonány příkazy „OŘEŽ“ „PRODLUŽ“ a „ŠRAFY“

ZDOKONALENÉ VLASTNOSTI

různá efektivní vylepšení pro ještě rychlejší práci

Možnosti vykreslování

Pro zlepšení 2D/3D kvality nákresu pro tisk, byli do dialogového okna vykreslování přidané možnosti vykreslovat průhlednost a stínovaný výkres. Kromě toho je podporována volba „Výchozí systémová tiskárna“. Nákresy zkopírované do jakéhokoli počítače automaticky použijí výchozí nastavení systémového plot driveru

Změnit DleHlad

Příkaz SETBYLAYER změní přepsání vlastností zvolených objektů na DleHlad. Můžete určit, které vlastnosti se změní na DleHlad, včetně barvy, typu čáry, tloušťky čáry a materiálů. Následně se zobrazí výzvy, lišící se podle toho, zda jsou při spuštění příkazu vybrány nějaké objekty

Zabezpečení

Příkaz SECURITY řídí omezení zabezpečení pro spuštění spustitelných souborů v aplikaci. Řídí úroveň omezení cesty pro spustitelné soubory a určuje, zda se zobrazí dialog s upozorněním

Nastavení hladin

Určuje, kdy se objeví oznámení nových hladin, chování hladin po izolaci některé hladiny, zda budou filtry hladiny použity na panelu nástrojů Hladiny, a barvu pozadí přepsání výřezů ve Správci vlastností hladin

Příkazový řádek

Nyní můžete použít příkazy RIBBONCLOSE a RIBBON pro skrytí a zobrazení pásu karet. Pro zjednodušení psaní příkazů do příkazového okna se zobrazí seznam souvisejících příkazů a proměnných. Když ve stavovém řádku kliknete pravým tlačítkem na polární trasování, krokování objektu nebo trasování objektu, zobrazí se kontextové menu

Zobrazení stylů vykreslování

Nyní přibyla v okně nastavení stránky také možnost zobrazit styly vykreslování. Ke každé hladině můžete přiradit různý styl. Používání stylů vám dává velkou flexibilitu, protože můžou přepisovat jiné vlastnosti objektu

Geometrický střed

Nová možnost pro nastavení kreslení, geometrický střed, byla přidána pro vylepšení středu jakéhokoli polygonálního objektu. Uchopí těžiště libovolné uzavřené křivky a křivky spline

Automatická hladina

AUTOLAYER umožňuje upravovat a předefinovat vybrané úrovně příkazů pro urychlení vykreslování

INOVACE

praktická vylepšení pro usnadnění vaší práce

Volné měřítko

FREESCALE umožňuje škálovat objekt nebo skupinu objektů bez omezení na základě tří metod. Nerovnoměrná, Obdélníková a Volná. Úsečka, Kruh, Oblouk, Elipsa, Polyline a Bod můžou být volně škálované

M2LVPORT

M2LVPORT Vytvoří výřez v rozvržení definovaném v modelovém prostoru. Následně vypočítá velikost výřezu podle nastavení poměru a umístí výřez v rozvrženém místě. Můžete tak rychle vytvořit a nastavit výřez vašeho nákresu

Přírustek atributu

ATTINC pomáhá specifikovat atributy bloku pomocí přírůstkových čísel a modifikovat hodnotu atributu bloku podle hodnoty řazení

Tabulka Oblast

AREATABLE automaticky mění velikost a počítá oblast uzavřeného objektu a exportuje výsledek do tabulky v nákrese

TOP