Průhlednost

Rozšíření vlastností funkce Průhlednost ve verzi GstarCAD 2017 umožňuje určit hodnotu průhlednosti nejen pro šrafy a gradient, ale také pro celou hladinu. Efekt průhlednosti může díky snížení viditelnosti objektů určených pro referenci vylepšit přehlednost výkresu. Tato vlastnost je užitečná zejména pro navrhování v oblasti stavebního inženýrství, uzemní plánování apod. Kromě průhlednosti podporují objekty šraf a gradientů také multifunkční uzly.

Tři nové možnosti v dialogu Editovat šrafy

Zpuštěním příkazu HATCH anebo dvojkliknutím na kterýkoliv objekt se šrafou anebo gradientem ve výkresu se zobrazí dialog Editovat šrafy se třemi novými možnostmi.

Pořadí kreslení: Přiřadí pořadí kreslení k šrafování nebo výplni. Šrafy nebo výplň můžete umístit za všechny ostatní objekty, před všechny ostatní objekty, nad hranice šraf nebo pod hranice šraf.

Hladina: Přiřadí nové objekty šrafování k vybrané hladině a přepíše aktuální hladinu. Pomocí možnosti Vybrat aktuální použijte aktuální hladinu.

Průhlednost: Nastaví úroveň průhlednosti pro nové šrafy nebo výplně a přepíše aktuální průhlednost objektu. Pomocí možnosti Použít aktuální použijte aktuální nastavení průhlednosti objektu.

Tři nové možnosti použití průhlednosti

Průhlednost v rámci dialogu Upravit šrafy

Průhlednost v rámci Správce vlastností hladin

Průhlednost v rámci karty Vlastnosti a na paletě Vlastnosti