GstarCAD + TcpMDT

Řešení, která usnadňují projektování v oblasti silničních projektů, železnic, tunelů, přehrad, elektrického vedení, potrubí a všechny druhy stavebních prací.

MDT, nástavba používána tisíci uživateli po celém světě, je kompletním řešením pro realizaci všech typů topografických projektů, s možností modelování terénu a zpracování komplexních projektů silnic nebo urbanizace.


Standard TcpMDT

Zaměření, digitální model terénu, obrysy, profily a objemy.

Umožňuje modelovat terén pomocí bodů měřených jakoukoli totální stanicí nebo přijímačem GNSS, importem souborů nebo připojením k webovým službám. Poskytuje možnosti pro generování vrstevnic, kreslení profilů a průřezů, výpočet objemů, 3D vizualizaci terénu, mapy sklonů, import a export souborů GIS atd. Nástavba také obsahuje funkce pro práci s grafy a rozsáhlou paletu dalších nástrojů.

Klíčové vlastnosti:

 • Správa bodů
 • Digitální model terénu
 • Vrstevnice
 • Profily a průřezy
 • Objem mezi modely
 • Rastr a 3D reprezentace

TcpMDT Professional

Řešení typu „vše v jednom“ pro zeměměřické projekty a projekty stavebního inženýrství.

Zahrnuje všechny funkce standardní verze a poskytuje nástroje pro navrhování vodorovných a svislých zarovnání, kreslení šablon projektů, reporty plochy a objemu, vytyčování, virtuální prohlídku, měření a nabídky (kvóty), vodní, kanalizační a dešťové sítě atd. Tento software je vhodnou volbou pro všechny druhy projektů zaměření silnic, urbanizace, lomů … Následně je lze snadno integrovat do pracovních toků OpenBIM prostřednictvím výměny souborů IFC a LandXML.

Klíčové vlastnosti:

 • Správa bodů
 • Digitální model terénu
 • Vrstevnice
 • Profily a průřezy
 • Objem mezi modely
 • Rastr a 3D reprezentace
 • Návrh vodorovného a svislého zarovnání
 • Úseky projektu a silniční zátarasy
 • Zemní práce
 • Vytýčení
 • Virtuální prohlídka