×

Technická podpora je pro zákazníky s abonentní službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zdarma, pro zákazníky bez abonentní služby je bezplatná v průběhu prvních 90 dní od zakoupení nové licence, resp. 30 dní od zakoupení upgradu.

Vážení zákazníci,

v termínu od 21.12.2019 do 06.01.2020 budeme fungovat v omezeném režimu. V případě, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailem anebo využijte kontaktní formulář, případně formulář technické podpory. Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám příjemné svátky a úspěšný nový rok.

— Tým GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PÁT / 08:00 - 16:00

SPUSTIT

Technická podpora

PON - PÁT / 08:00 - 16:00

ŽÁDOST O TECHNICKOU PODPORU

Kontaktujte nás

Česká republika: +420 222 746 180

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

GSTARCAD POROVNÁNÍ

Obeznamte se s vlastnostmi a funkcemi programů GstarCAD a AutoCAD v přehledné porovnávací tabulce členěné do kategorií.

Aktualizované porovnání ke dni 18.11.2019.

GSTARCAD VS. AUTOCAD | POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ A FUNKCIÍ

  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Soubory, formáty, verze Pro Std Plný LT
Podpora 32-bit / 64-bit verze
Formát AutoCAD DWG / DXF od verze 2.5 po poslední
Soubory .pat, .shx, .lin a další
Ochrana heslem a digitální podpis
Obnovení souboru a Audit
Funkce Čistit
E-transmit
Správce sady listů
CAD standardy .dws  
Podložení DWF
Podložení PDF
Import a podložení DGN
Konverze DWG  ✓  ✓
Import do WMF, SAT, 3DS
Export do DWG, DWF, DWFX, WMF, SAT, STL, EPS, DXX, BMP,EMF
Tisk a publikování do PDF
Publikování do DWF 2D & 3D
Spolupráce / Collaboration Jiný Jiný
IFC formát    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Rozhraní Pro Std Plný LT
Rychlé vlastnosti
Paleta bloků    
Tmavé téma
Nastavení skrytých zpráv
Příkaz pro pracovní prostor
CUI menu a nástrojové lišty  
CUI Import & Export
Úprava přes „Drag and Drop“ (přetahováním myší)    
Úprava vizuálního menu
Ribbon rozhraní (pás karet) / Classic
Paleta vlastností
Design Center / Paleta nástrojů / Paleta Xref
Příkazový řádek
Vyčistit obrazovku
Dynamický vstup a automatické dokončování
Výběr možností v příkazovém řádku kliknutím myší    
Karta souborů
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Výběr, Uchopení a Trasování Pro Std Plný
LT
SELECTIONCYCLING (Cyklický výběr)
Pravé tlačítko myši + metoda přetahování
Náhled výběru
Efekt úpravy výběru    
Rychle vybrat
Vybrat podobné
Multifunkční uzly
Uchopení
Rastr a Krok
Polární trasování a trasování uchopení objektu
Vzdálenost od koncového bodu a Rozdělit na segmenty    
Příkaz GROUP (skupina)
Příkaz ADDSELECTED (nový objekt se stejnými vlastnostmi)
Příkaz MULTIPLE (opakovaní příkazu)
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Kótování Pro Std Plný LT
Rychlé měření posunutím kurzoru na objekt    
Standardní kótování
Asociativní kótování
Rychlé kótování
QLEADER – rychlý odkaz
Přerušení kóty
Multiodkazy
Chytré kótování (Smart Dimensioning)    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Text Pro Std Plný LT
Zarovnání textu / Textová shoda Zarovnání textu Zarovnání textu
Změnit text    
Mtext
Horní a dolní index u Mtextu    
Text
Multi-jazyková sada znaků
In-place textový editor (úprav na místě)
Mtext editor
Podpora .shx a .ttf fontů
Pravopis
Kontrola pravopisu v Mtextu
Pole
Revizní obláček
Překrytí
Kopírování textu s přírůstkem    
Automatické odrážky a číslování    
Text na čáře    
Statistický souhrn    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Layers Pro Std Plný LT
Automatická hladina    
Změna na DleHlad (SETBYLAYER)
Správce vlastností hladiny
Správce stavů hladiny
Převodník hladin  
Procházení hladin
Předchozí hladina
Izolovat hladinu
Odizolovat hladinu
Uzamknout hladinu
Odemknout hladinu
Uzamknout ostatní hladiny    
Zmrazit hladinu
Zmrazit ostatní hladiny    
Rozmrazit všechny hladiny
Vypnout hladinu
Vypnout ostatní hladiny    
Zapnout všechny hladiny
Spojit hladiny
Smazat hladinu
Sjednocení hladiny
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Šrafa Pro Std Plný LT
Šrafování a gradient
Uživatelské vzory
Pozadí a barva šrafovacích vzorů
Ořež/Prodluž entit šrafovacích vzorů
Superhatch  
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Rastrové obrázky Pro Std Plný LT
Podpora rastrových obrázků (ořezávání, průhlednost, …)
Podpora jiných obrázkových souborů (bmp, jpg, png, tga, tif, gif, pcx, ...)  ECW & JPEG 2000 aktuálně nepodporované ECW & JPEG 2000 aktuálně nepodporované
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Express Tools Pro Std Plný LT
Tabulka oblasti    
Přerušení objektu    
Přerušení bloku    
Porovnání grafiky    
Dávkové čištění    
Rozvržení dle cesty  Pole dle cesty  Pole dle cesty
Křivka z čáry (LINE2PL)    
Křivka z spline (SPTPL)    
GstarCAD nástroje    
Nástroje vykreslení    
Porovnání výkresů DWG COMPARE   DWG COMPARE
Smazat duplicitní objekty (OVERKILL)
Zámek výkresu    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Jiné Pro Std Plný LT
Vytvořit tvar
Import rozvržení jako listů
Měřítko výřezu
Nárůst atributů    
Definice rozvržení z modelového prostoru (M2LVPORT)    
Zabezpečení  
Volné měřítko    
Šrafa dospod (HATCHTOBACK)
Příkaz Obrátit (REVERSE)
Synchronizovat atributy
Ořež
Možnosti Pole
Nástroje zarovnání / nástroje uspořádání    
Celková oblast (AREASUM)    
Tabulka
Symetrické kreslení    
Obrys objektů (OUTLINE)    
Chytré vynášecí čáry/středové značky    
Opačné zaoblení    
Kreslicí a editační příkazy
Vícenásobné odsazení
Šroubovice / Helix
Pohyb a zoom v reálném čase
SteeringWheels (kolečko)    
Překreslit a Regenerovat
Rozvržení a výkresový prostor
Nastavení výřezu rozvržení
Lupa      
Čárový kód a QR kód    
Cloudové úložiště
Design share – sdílení návrhu    
Ne-obdélníkový výřez
Úprava zkratek (CUSTACC)    
Kopie vlastností napříč výkresem 
Multičáry a styly multičar  
Vytvoření a vložení bloku
Redefinování bloku
Definice atributů bloku
Editace reference
Hyperodkaz
Integrace digitizéru
Seznam měřítek
Vložení a zobrazení dynamických bloků
Editor dynamických bloků (BEDIT) Částečně
Nástroje tabulky    
AutoXLSTable    
Booleovská křivka    
Oprava cesty externí reference    
Náhled pro Zpět/Znovu
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
3D Pro Std Plný LT
3D editační uzly Částečně    
Rovina řezu    
Plošný snímek  
3D povrch  
ACIS modelování a editace    
Možnosti 3D orbity  
Kamera      
Render    
Vizuální styly  
Editace tělesa    
SOLPROF / SOLVIEW / SOLDRAW    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Tisk Pro Std Plný LT
Soubory stylů vykreslování CTB a STB
Editor tabulky stylu vykreslování
Vestavěný tiskový driver
Import a editace nastavení stránky
Publikování
Výřez Max    
3D Print Studio      
Skryté a stínované vykreslení
Dávkové vykreslení    
Uspořádat rámečky    
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Programování Pro Std Plný LT
Editor souborových entit  
Zaznamenávání akcí a makra akcií      
LISP vl-, vlr-, vla- a vlax  
LISP šifrování  
(SDS/ADS)  
DCL / DCL engine / COM API  
Visual Basic for Applications (VBA)  
Podpora projektů VBA, VBI DVB  
.Net Framework  
GRX (GstarCAD Runtime eXtension) ARX  
CUI Menu Support/Diesel Expressions
Diesel Expressions ✓  ✓ 
Podpora MNU a MNS souborů
API (Nástrojové lišta a úprava menu)  
  GstarCAD 2020 AutoCAD 2020
Licencování Pro Std Plný LT
Pronájem
Lokální licence
Lokální licence s USB klíčem    
Síťová licence  

Chcete si tuto tabulku uložit či vytlačit? Nechte si ji poslat jako dokument PDF na vaši e-mailovou adresu.

Načítávám formulář.

TOP