×

Technická podpora je pro zákazníky s abonentní službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zdarma, pro zákazníky bez abonentní služby je bezplatná v průběhu prvních 90 dní od zakoupení nové licence, resp. 30 dní od zakoupení upgradu.

Vážení zákazníci,

v termínu od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovat v omezeném režimu. V případě, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailem anebo využijte kontaktní formulář, případně formulář technické podpory. Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám příjemné svátky a úspěšný nový rok.

— Tým GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PÁT / 08:00 - 16:00

SPUSTIT

Technická podpora

PON - PÁT / 08:00 - 16:00

ŽÁDOST O TECHNICKOU PODPORU

Kontaktujte nás

Česká republika: +420 222 746 180

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

2D CAD program na strojírenské kreslení GstarCAD Mechanical

DWG strojírenský 2D CAD s 3D funkcemi
Výhodná alternativa za AutoCAD Mechanical

Pracujete v školství? Studujete? GstarCAD Academic License

GstarCAD Mechanical

To nejlepší, co máme pro strojaře

2D CAD program na strojírenské kreslení GstarCAD Mechanical obsahuje úplnou funkcionalitu programu GstarCAD Professional, jakož i další funkce urychlující tvorbu 2D strojírenské dokumentace. Program obsahuje databázi normalizovaných součástek a ocelových profilů, značky a symboly strojírenského kreslení, číslování pozic či generování kusovníků a tabulek děr s možností exportu.

GstarCAD Mechanical spolupracuje s 3D CAD systémy jako Autodesk Inventor, SolidEdge, Solidworks, PTC/Creo atd. formou importu 3D objemových modelů s možností je jednodušeji upravovat či generovat z nich 2D řezy a pohledy. Program podporuje tvorbu neparametrických 3D objemových modelů, základní 3D objemové funkce (sčítání, odčítání, průnik), STL export pro 3D tisk a pod.


Po akvizici německé strojírenské nadstavby Genius for AutoCAD a Genius for AutoCAD LT (Genius-CAD Software GmbH) ukončila po roku 1998 společnost Autodesk vývoj těchto nadstaveb a nahradila je programem AutoCAD Mechanical, který je obzvlášť rozšířený v Německu a Japonsku. GstarCAD Mechanical je v současnosti jediným programem na trhu, který je plnohodnotnou náhradou za AutoCAD Mechanical s kompatibilitou nejen na úrovni formátu DWG, ale také na úrovni objektů (značky, symboly, tabulky, kusovníky, ...) či managmentu hladin.

Funkcionalita

Kreslení výkresů

Snazší kreslení strojařských výkresů pomocí inteligentních nástrojů jako jsou otvory, středové a konstrukční čáry či další nástroje.

Značky a symboly

Rychlé popisování výrobních výkresů díky různým druhům symbolů a značek, včetně značek drsností, tolerancí tvaru a polohy, svarů atd.

Kreslení sestav

Automatická tvorba detailů, řešení viditelnosti součástek v pohledech a řezech sestav, rychlá aktualizace změn po úpravě předešlých návrhů.

Číslování a pozice

Snazší dokončení výkresů strojírenských sestav díky funkci zarovnávání pozic a automatickému číslování komponentů.

3D modelování

Vytvářejte 3D modely kombinací těles. Sjednocením, odčítáním a průnikem hmoty získáte nové tvary. Analýza těles vám poskytne informace o objem, těžišti či momentech setrvačnosti.

3D Orbit

Interaktivní zobrazení modelů a možnost nastavit různé vizuální styly (drátový, realistický, ...) vám poskytuje kontrolu v průběhu 3D návrhu. Zároveň může sloužit jako nástroj prezentace.

Automatické kótování

Kótování několika rozměrů najednou výběrem geometrie s minimálním vstupem. Výsledkem jsou skupiny lineárních či zarovnaných kót.

Power kótování

Snazší kótování nastavením relevantním pro výrobu, integrace tolerance a lícování, automatické odsazení překrývajících se kót.

Mechanical Layer Manager

Funkce Automatic Property Management vytváří objekty v konkrétní hladině. Pokud hladina neexistuje, příkaz ji sám vytvoří.

Seznamy a kusovníky

Automatické generování kusovníků z nakupovaných a vyráběných součástek použitých ve výkresu, aktualizace při změně návrhu a přečíslování pozic.

Asociatívní tabulky děr

Generuje tabulky děr pro vrtání (CNC), které jsou dynamicky aktualizované, čím se eliminuje chybovost jinak spojená s vytvářením a úpravou tabulek ručně.

Tabulky tolerancí a lícování

Automaticky vytváří seznam použitých tolerancí v kótách a lícovaní a umístí je do tabulky ve výkresu. Při změnách kót se tabulka aktualizuje

Knihovna

Funkce Knihovna zjednodušuje práci s výkresy a správu souborů. Struktura složek v knihovně se může lišit od struktury adresářů na pevném disku.

Strojírenské standardy a normy

Obousměrná kompatibilita s AutoCADem Mechanical na úrovni objektů (tabulky, kusovníky, značky, ...), a taktéž systému hladin a měřítek.

GstarCAD Mechanical

Je to snadné. Stáhněte si bezplatnou 30denní verzi a program si nejdřív vyzkoušejte. Následně si při objednávce trvalé licence můžete zvolit také formu budoucích aktualizací a přístupu k technické podpoře.

43.320 Kč   / licence

ZVAŽTE UŽ NYNÍ

Ušetřete na aktualizacích a čerpaní technické podpory s doplňkovou abonentní službou k trvalé licenci

GstarCAD Mechanical
Subscription AutoRenewal 365
Na první rok zdarma.  |  0 Kč  10.870 Kč

Prohlížejte, tiskněte, sdílejte. Buďte mobilní. Kdykoliv a kdekoliv.

GstarCAD DWG FastView

Bezplatný prohlížeč CAD souborů DWG, DXF, DWS pro mobilní zařízení typu tablet či smartfón s operačním systémem Android anebo Apple iOS, jako i pro počítače s Windows, příp. jako doplněk internetového prohlížeče (bez nutnosti instalace).

Fill out my online form.

10 LET: 20% SLEVA

Již 10 let pomáháme společnostem či jednotlivcům snižovat náklady na CAD. Oslavujte s námi a získejte novou licenci GstarCAD Mechanical s 20% slevou! Ke každé nové licenci GstarCAD získejte PDF to DXF Converter 365 v hodnotě 1700 Kč jen za 170 Kč!

    dayhod.min.sek.0
  • 0
  • 0
  • 0

Nabídka je časově omezena! Akce platí pouze do 31.08.2019.

GstarCAD Mechanical
bez služby
Subscription
se službou
Subscription
GstarCAD
Mechanical
37.800 Kč
-20%
30.240 Kč
37.800 Kč
-20%
30.240 Kč
Subscription
AutoRenewal 365
9.400 Kč
0 Kč
Dodatečná sleva
-700 Kč
37.800 Kč
-7.560 Kč
30.240 Kč
47.200 Kč
-17.660 Kč
29.540 Kč
GstarCAD
PDF to DXF 365
1.700 Kč
-90%
170 Kč
1.700 Kč
-90%
170 Kč
39.500 Kč
-9.090 Kč
30.410 Kč
48.900 Kč
-19.190 Kč
29.710 Kč

Proč objednat program s abonentní službou Subscription AutoRenewal 365

Pokud si objednáte program spolu s abonentní službou Subscription, získáte přístup k upgradům a updatům softwaru. Opravy, vylepšení a taktéž nové funkce budete mít dostupné ihned po uvedení. Navíc, pokud vyjde nová verze formátu AutoCADu DWG, s abonentní službou máte jistotu, že budete kompatibilní s kolegy a partnery.

Pokud si objednáte program spolu s abonentní službou Subscription, získáte bezplatnou Online technickou podporu pro lepší zvládnutí „nepohody“ v souvislosti s nechtěnými událostmi při používaní softwaru. Můžete si dohodnut bezplatnou telefonickou, chatovou či e-mailovou konzultaci, stejně tak asistenci prostřednictvím vzdálené plochy. Nemusíte nikam cestovat ani vy, ani pracovník naší technické podpory.

Pokud si objednáte program spolu s abonentní službou Subscription, získáte Online sériové číslo, které vám umožní licenci flexibilně přenášet (aktivovat a / anebo deaktivovat) z jednoho počítače na jiný. Program tedy budete moct používat kdekoliv, nejen v kanceláři, ale také doma či na cestách.

S abonentní službou Subscription získáte aktualizace programu, technickou podporu anebo většinu dalších služeb bez dodatečného zpoplatnění. Na rozdíl od vás, si uživatelé bez abonentní služby budou muset upgrady kupovat za ceny, které jsou násobně vyšší, než je jeden paušální roční poplatek za službu. Uživatelé bez abonentní služby si taktéž budou muset hradit technickou podporu již po 90 dnech od zakoupení licence, resp. po 30 dnech od zakoupení komerčního upgradu. Navíc, pokud si objednáte program spolu se službou, získáte ji na první rok úplně zdarma (100% sleva).

Pokud si objednáte program spolu s abonentní službou Subscription, získáte přístup k instalačním souborům a aktivaci i starších, předcházejících verzí softwaru (až po ver. 2012).

Protože abonentní služba Subscription AutoRenewal 365 je na první rok zdarma a v dalších rocích je výška poplatku za zlomek cen v porovnání s cenami komerčních upgradů, křivka kumulativních nákladů se v porovnání s komerčními upgrady křižuje až v pátém roce. Pokud jste si jisti, že nebudete potřebovat aktualizace programu a dodatečné služby dřív, stačí pokud si objednáte licenci bez abonentní služby a následně si objednáte upgrade jednou za 5 - 6 let, příp. v delším intervale. Pokud si však myslíte, že budete potřebovat aktualizace či dodatečné služby dřív, je z hlediska nákladů výhodnější objednat si licenci spolu s abonentní službou Subscription.

Pokud si objednáte program spolu s abonentní službou Subscription a po čase změníte názor, můžete službu vypovědět v kterémkoliv roce, vždy nejpozději 30 dní před dalším fakturačním obdobím. Pokud službu ukončíte, budete mít právo používat program bez časového omezení ve verzi, kterou jste získali / získáte v rámci služby jako poslední.

Pokud po čase opět změníte názor, znovu máte na výběr, jestli si upgrade na aktuální verzi programu objednáte s abonentní službou Subscription (na první rok zdarma) anebo bez ní.

Pokud si stále nejste jisti, objednejte si program spolu se službou Subscription. Získáte tak nejen dalších 11 měsíců na „rozmyšlení“, ale rovněž i 12 měsíců služby zdarma.

Službu Subscription AutoRenewal 365 není možné objednat samostatně. Jedná se o volitelnou doplňkovou abonentní službu k trvalé licenci (paušální předplatné budoucích aktualizací a technické podpory), která se obnovuje každoročně automaticky, vždy k výročnímu dni, až do ukončení / vypovězení služby. V případě ukončení služby má uživatel právo používat licenci bez časového omezení ve verzi, kterou získal v rámci služby jako poslední. Službu je možné objednat pouze s novou licencí, resp. s upgradem na nejnovější verzi.

Víc o abonentní službě Subscription AutoRenewal 365 (VOP).

GstarCAD Mechanical | Porovnávací tabulka

FunkceGstarCAD StandardGstarCAD ProfessionalGstarCAD Mechanical
Plná 2D-CAD funkcionalita✔✔✔
Známé CAD prostředí✔✔✔
AutoCAD DWG kompatibilita✔✔✔
AutoXlsTable (MS Excel přepojení)✔✔✔
PDF to DXF/DWG Converter*✔✔✔
Multijazyková (včetně české verze)✔✔✔
Lokální licence (sériové číslo)✔✔✔

* za příplatek
FunkceGstarCAD StandardGstarCAD ProfessionalGstarCAD Mechanical
Síťová licence* (plovoucí licence)✔✔✔
Nadstavby* & API (LISP, VBA, GRX, .NET)✔✔✔
Editor dynamických bloků (BEDIT)(částečně)✔✔
3D-plochy✔✔✔
3D-orbit možnosti✔✔✔
Rendering✔✔
Modelování 3D-objemových těles (neparametrické)✔✔
3D-import / -export - ACIS (.SAT)✔✔
3D to 2D (Solprof, Solview, Soldraw)✔✔
Lupa✔✔

* za příplatek
FunkceGstarCAD StandardGstarCAD ProfessionalGstarCAD Mechanical
Kompatibilita s výkresy AutoCAD Mechanical✔
Podpora mezinárodních norem✔
Výkonné konstrukční nástroje✔
Mechanical-symboly popisů✔
Mechanical-normalizované prvky✔
Správa viditelnosti překrytých hran✔
Asociativní tabulky děr✔
Asociativní číslování pozic a kusovníky✔
Konektivita správy dat *✔

* za příplatek
TOP