GstarCAD + GeoWin

GeoWin Mapa umožňuje vytvářet anebo udržovat účelové mapy, od map pro projektové účely až po základní mapy závodu, nebo technické mapy měst. Také řeší oblast technické dokumentace k mapě, umožňuje vytvářet stavební plány pro rekonstrukce na základě geodeticky měřených dat, kreslit stěny, vkládat prostupy, okna, dveře, atd.

GeoWin-DTM je modul pro tvorbu digitálního modelu terénu s možností vytvářet trojúhelníkovou síť s povinnými hranami, generovat vrstevnice a podélné nebo příčné profily anebo počítat kubatury – jak mezi trojúhelníkovou sítí a porovnávací rovinou, tak mezi dvěma trojúhelníkovými sítěmi.

GeoWin a GeoWin-DTM jsou plně funkční nadstavby jak při použití s CAD programem GstarCAD Professional, tak i se základní verzí GstarCAD Standard. Výstupem jsou výkresy ve formátu AutoCAD® DWG.