×

Technická podpora je pro zákazníky s abonentní službou GstarCAD Subscription AutoRenewal 365 poskytovaná zdarma, pro zákazníky bez abonentní služby je bezplatná v průběhu prvních 90 dní od zakoupení nové licence, resp. 30 dní od zakoupení upgradu.

Vážení zákazníci,

v termínu od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovat v omezeném režimu. V případě, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailem anebo využijte kontaktní formulář, případně formulář technické podpory. Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám příjemné svátky a úspěšný nový rok.

— Tým GS SOFT

OnLine technická podpora

PON - PÁT / 08:00 - 16:00

SPUSTIT

Technická podpora

PON - PÁT / 08:00 - 16:00

ŽÁDOST O TECHNICKOU PODPORU

Kontaktujte nás

Česká republika: +420 222 746 180

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Program na technické kreslení
GstarCAD Professional

DWG kompatibilní 2D/3D CAD systém
Cenově dostupná alternativa za "velký" AutoCAD

Pracujete v školství? Studujete? GstarCAD Academic License

GstarCAD Professional

Nejčastější volba našich zákazníků

Program na kreslení GstarCAD Professional je náš nejprodávanější CAD program. Je cenově dostupnou alternativou za "velký" AutoCAD. Disponuje těmi nejlepšími nástroji pro univerzální 2D technické kreslení v libovolné profesi. Obsahuje úplnou funkcionalitu levnější verze GstarCAD Standard rozšířenou o další funkce jako "Lupa" či "Dynamické bloky".

Nejvíc se však odlišuje v 3D. Verze GstarCAD Professional je doplněna o základní (neparametrické) 3D modelování a objemové funkce (sčítání, odčítání, průnik), import (a export) modelů z jiných 3D CAD/CAM programů, generování 2D řezů a pohledů z 3D modelů na rychlejší dokončení 2D dokumentace, nástroje na úpravy 3D objemových těles, STL export pro 3D tiskárny, jako i další inovativní nástroje.

Funkcionalita

Přesné rýsování

Uchopováním významných bodů, zadáváním souřadnic z klávesnice, kontrolou polohy kurzoru krokem či trasováním, můžete vytvářet přesné technické výkresy rychle, snadno a bez chyb.

Okamžitá odezva

Během kreslení, modelování či změn v návrzích dostáváte od programu okamžitou zpětnou vazbu. Při pohybu kurzoru vidíte kýžený výsledek ještě před samotným potvrzením – ukončením příkazu.

Asociatívní kóty

Popište rozměry a tvary pomocí kót (lineární, šikmé, sklopené, úhlové, řetězové, od základny, kóty průměru a poloměru anebo délky oblouku atd.). Pokud návrh upravíte, kóty se přizpůsobí.

Připojení referencí

Podložte si výkres externím souborem (xRef) DWG, DGN, PDF či jiným rastrovým obrázkem. Po kalibraci bodu vložení a velikosti můžete nastavit také průhlednost. Dál už jen kreslíte a kótujte.

Jednoduché změny

Vytvářejte různé varianty a změny návrhů. Funkce pro kopírování, přetahování či zrcadlení entit vybraných jednotlivě, oknem anebo oknem přetínáním objektů vám to umožní rychle a bez námahy.

3D návrhy

GstarCAD je především o 2D. Navzdory tomu v něm vznikají také pozoruhodné 3D návrhy. Je to jakýsi "bonus" k přepracované 2D funkcionalitě verze Professional.

3D modelování

Vytvářejte 3D modely kombinací těles. Sjednocením, odčítáním a průnikem hmoty získáte nové tvary. Analýza těles vám poskytne informace o objem, těžišti či momentech setrvačnosti.

3D Orbit

Interaktivní zobrazení modelů a možnost nastavit různé vizuální styly (drátový, realistický, ...) vám poskytuje kontrolu v průběhu 3D návrhu. Zároveň může sloužit jako nástroj prezentace.

Dynamický vstup

Už nemusíte neustále kontrolovat příkazový řádek. Soustřeďte se na oblast kurzoru i při zadávání z klávesnice. Funkce AutoComplete vám navíc předvídavě nabízí seznam možných příkazů.

Nástroj "Lupa"

Ideální funkce na práci s velkými, hustě pokreslenými výkresy. Už nemusíte víc zoomovat a posouvat výkres po celé obrazovce, pokud chcete nakreslit čáru z bodu A do bodu B.

Vlastní rozhraní

Upravte si vzhled a obsah menu, uspořádání příkazů na kartách, v kaskádovém roletovém menu či v rámci panelu nástrojů. Vytvořte si celé pracovní sady pro různé typy úloh.

Volba prostředí

Moderní vzhled programů jako "Ribbon" (příkazy seskupené na pásu karet) nemusí uživatelům zvyklým na starší AutoCAD vyhovovat. Přepněte si GstarCAD do režimu "Classic".

Integrované API

Vyvíjíte aplikaci pro AutoCAD? S API integrovaným do GstarCADu (LISP, VBA, .NET, GRX - obdoba ARX / AutoCAD Runtime eXtension pro aplikace napsané v C anebo C ++) nebude její migrace těžká.

Správce hladin

Je to jako rýsování přes pauzák. Kreslíte v samostatných hladinách např. profese v rámci jediného projektu stavby. Vaše výkresy tak budou přehledné, organizované a snadno čitelné.

Formát DWG

Otvírejte DWG výkresy přímo od kolegů kreslících v AutoCADu či "LT-čku". Doplňte svoji část v GstarCADu. Výkres potom uložte a pošlete jim ho zpátky. Žádné importy či exporty. Pouze týmová práce.

Standardy a normy

Vytvořte si výkresové šablony DWT s požadovaným kótovacím stylem, tabulkou per, typy čar, vzory šraf, měřítky, rámečkem či rohovým razítkem. Ušetřete čas s každým novým výkresem.

Novinky a vylepšení

Vylepšená výkonnost

GstarCAD 2023 podporuje více jader (procesoru), výkon se výrazně zlepšil.

NAVICUBE

Navigační kostka se zobrazí v prostoru 2D nebo 3D modelu, což vám umožní snadno přepínat mezi standardním a izometrickým pohledem.

LISP debugger

Pomocí Visual Studio Code můžete s GstarCAD 2023 pohodlně upravit soubory LISP.

VPSYNC

Pomocí této nové funkce můžete synchronizovat jedno nebo více zobrazení rozložení do hlavního zobrazení rozložení tak, aby se spojovací body rozložení přesně shodovaly.

CLOSELINE

Označí neuzavřené koncové body mezi vybranými čarami, křivkami nebo oblouky a podporuje jejich uzavření.

Další

  • Digitální podpis...
  • SYSVARMONITOR...
  • LAYOUTMERGE...
  • CLIPIT a další...

Vylepšení vykreslování

Ve verzi GstarCAD 2022 došlo k výraznému vylepšení v oblasti tisku do formátu PDF, vykreslení s průhledností, vykreslení rastrových obrázků a funkce stínované vykreslení – režim skrytý. Výsledný efekt vykreslení je nyní mnohem přesnější.

Obohacení nástroje pro rastry

V rámci verze GstarCAD 2022 byl integrován vylepšený nástroj pro rastry, umožňující využívání více obrázkových formátů. Nyní lze připojit, prohlížet, upravovat a vykreslovat obrázky s objemem až miliardy pixelů.

Vylepšení kótovacích nástrojů

Verze 2022 nabízí vylepšení příkazů DIMREASSOCIATE, DIMREGEN, DIMCENTER, novou možnost Protažení skupiny kót a příkaz DIMLAYER, díky kterým je zobrazení kót přehlednější a přesnější.

Dostupnost rozhraní ACET

GstarCAD 2022 podporuje již 351 rozhraní Express Tools AutoCADu. Nyní lze využívat mnohem víc nástrojů a pluginů vyvíjených v rámci tohoto rozhraní.

Vylepšení multi-čáry

Verze GstarCAD 2022 umožňuje snadné ořezávání anebo prodlužování multi-čáry pomocí různých objektů jako jsou čáry, křivky, kružnice, oblouky, elipsy, spline, atd.

Další

  • Vylepšení nástrojů hladin...
  • SDI mód (rozhraní jednoho dokumentu)...
  • Vylepšení nástrojů skupin...
  • Inovovaný příkaz CHANGEBASE a další...

Redefinovat blok

Nyní nabízí nástroj Design Center rychlý způsob pro aktualizaci instancí bloku. Funkce Redefinovat blok umožňuje přepsat každou instanci bloku beze změny názvu bloku, vše se zachování původní pozice bloku. Případně, pokud kopírujete novější verzi bloku do aktivního výkresu, blok se neaktualizuje – místo toho bude obsažena definice bloku aktivního výkresu. Při redefinovaní bloku není tedy potřebné nic mazat, čistit a kopírovat.

Kontrola pravopisu

Nyní funkce Mtext podporuje také kontrolu pravopisu psaného textu. V případě chybného zadání bude slovo zvýrazněno červeným podtržením. Program nyní nabízí i možnost opravy textu výběrem alternativního slova ze seznamu návrhů anebo přidat slovo mezi návrhy, do slovníku.

Pracovní prostor

Nový příkaz WORKSPACE (Pracovní prostor) umožňuje vytvořit, změnit a uložit aktuální pracovní prostor. Ribbon menu a menu Classic si nyní můžete si přizpůsobit dle vašich potřeb mnohem snadněji.

Cyklický výběr

Nová systémová proměnná SELECTIONCYCLING umožňuje rychle vybrat překrývající se objekty výkresu a kontrolovat nastavení výběru objektů.

Vložení cesty pro porovnání výkresů

Nyní lze v rámci příkazového řádku, po spuštění příkazu pro porovnávání výkresů (-CMP), zadat souborovou cestu k původnímu, novému výkresu a určit cestu pro uložení výkresu s porovnáním.

Nastavení skrytých zpráv

V rámci dialogu Možnosti, na kartě „Uživatelské nastavení“, naleznete novou možnost „Nastavení skrytých zpráv“, která řídí zobrazovaní předchozích skrytých zpráv. Pokud byla zpráva skryta, může být opět viditelná a reaktivovaná.

MOVEBAK

Nová systémová proměnná MOVEBAK změní cílovou složku pro záložní soubory výkresů (BAK). Po zadání složky je záložní soubor BAK výkresu umístěn do této složky po každém uložení.

Importovat rozvržení jako listy

Nyní můžete pomocí Správce sady listů importovat další rozvržení do souboru sady listů.

Systémové proměnné související se šrafami

Bylo implementováno vícero systémových proměnných, které souvisejí se šrafami: HPANNOTATIVE, HPISLANDDETECTION, HPMAXAREAS, HPORIGINSTOREASDEFAULT, HPQUICKPREVTIMEOUT, HPLASTPATTERN, HPLAYER, HPLINETYPE, HPPICKMODE a HPRELATIVEPS.

Pravé tlačítko myši + metoda tažení

Použitím pravého tlačítka myši + tažení lze vybrat objekt a držením pravého tlačítka přetáhnou objekt na jinou pozici. Po uvolnění pravého tlačítka lze z kontextového menu zvolit z různých možností jako jsou Přesunout, Kopírovat, Vložit jako blok.

Vytvořit tvar

Nový příkaz MKSHAPE vytváří tvar definovaný na základě vybraných objektů. Nyní můžete vytvořit vlastní typ čáry snadným způsobem. Pokud vytvoříte tvar přesahující 2200 bajtů, MKSHAPE vytvoří komplexní geometrii tvarů ve formě jednoduchého tvaru.

Měřítko výřezu

Nový příkaz VPSCALE informuje prostřednictvím příkazového řádku o reálném měřítku aktuálního výřezu vybraného rozvržení.

Příkaz Rovina řezu

Příkaz SECTIONPLANE (ROVINAPRŮŘ) vytvoří objekt řezu, který se v rámci 3D objektů a mračen bodů chová jako rovina řezu. Objekty roviny řezu vytvářejí řezy 3D těles, povrchů, sítí a mračen bodů. Živé řezy spolu s objekty roviny řezu používejte k analýzám modelu, řezy ukládejte jako bloky pro následné použití v rozvrženích a extrakci 2D geometrie z mračna bodů.

Vylepšené POLE

Nové funkce v rámci příkazu Pole umožňují vytvářet kopie objektu uspořádané podle vzoru OBDÉLNÍK, POLÁRNÍ anebo KŘIVKOVÉ. Nyní představuje objekt Pole ucelený objekt (dynamický blok), který lze upravovat určením počtu objektů, rozteče a jiných parametrů pomocí multifunkčních uzlů anebo nástroji panelu Ribbon.

Konverze DWG

Příkaz DWGCONVERT konvertuje jeden anebo víc vybraných výkresových souborů do starší anebo současné dostupné verze DWG. Nový soubor může přepsat původní a taktéž může být uložený jako samorozbalovací EXE soubor, anebo soubor ZIP.

Vylepšené ořezání

Vylepšený příkaz CLIP (Ořež) ořízne vybrané objekty, například bloky, externí reference, obrázky, výřezy a podložení (PDF nebo DGN), podle určené hranice. Lze jej použít k nahrazení příkazů XCLIP, IMAGECLIP, VPCLIP, PDFCLIP, DGNCLIP.

Šrafa zepředu dozadu

Příkaz HATCHTOBACK nastaví pořadí kreslení všech šraf ve výkresu za všemi ostatními objekty. Vybere všechny šrafy ve výkresu, včetně šrafovacích vzorů, jednolitých výplní a výplní gradientu, a nastaví pořadí jejich kreslení za všemi ostatními objekty. Objekty šrafy na uzamčených hladinách budou také změněny.

Přidat vybrané

Příkaz ADDSELECTED Vytvoří nový objekt se stejným typem a obecnými vlastnostmi, jako má vybraný objekt, ale s jinými geometrickými hodnotami. Například s novým počátečním bodem, velikostí a umístěním.

Příkaz Násobně

Opakuje následující příkaz, dokud není zrušen. Příkaz, který zadáte, se bude opakovat, dokud nestisknete klávesu Esc. Protože příkaz NKRÁT opakuje jen název příkazu, všechny parametry musí být specifikovány vždy znovu.

Automatická hladina

AUTOLAYER umožňuje upravovat a předefinovat vybrané úrovně příkazů pro urychlení vykreslování.

Náhled příkazu

Zobrazí náhled, jak budou objekty vypadat, pokud budou vykonány příkazy „OŘEŽ“ „PRODLUŽ“ a „ŠRAFY“.

Příkazový řádek

Nyní můžete použít příkazy RIBBONCLOSE a RIBBON pro skrytí a zobrazení pásu karet. Pro zjednodušení psaní příkazů do příkazového okna se zobrazí seznam souvisejících příkazů a proměnných. Když ve stavovém řádku kliknete pravým tlačítkem na polární trasování, krokování objektu nebo trasování objektu, zobrazí se kontextové menu.

Zobrazení stylů vykreslování

Nyní přibyla v okně nastavení stránky také možnost zobrazit styly vykreslování. Ke každé hladině můžete přiradit různý styl. Používání stylů vám dává velkou flexibilitu, protože můžou přepisovat jiné vlastnosti objektu.

Volné měřítko

FREESCALE umožňuje škálovat objekt nebo skupinu objektů bez omezení na základě tří metod. Nerovnoměrná, Obdélníková a Volná. Úsečka, Kruh, Oblouk, Elipsa, Polyline a Bod můžou být volně škálované.

Geometrický střed

Nová možnost pro nastavení kreslení, geometrický střed, byla přidána pro vylepšení středu jakéhokoli polygonálního objektu. Uchopí těžiště libovolné uzavřené křivky a křivky spline.

M2LVPORT

M2LVPORT Vytvoří výřez v rozvržení definovaném v modelovém prostoru. Následně vypočítá velikost výřezu podle nastavení poměru a umístí výřez v rozvrženém místě. Můžete tak rychle vytvořit a nastavit výřez vašeho nákresu.

Přírustek atributu

ATTINC pomáhá specifikovat atributy bloku pomocí přírůstkových čísel a modifikovat hodnotu atributu bloku podle hodnoty řazení.

Tabulka Oblast

AREATABLE automaticky mění velikost a počítá oblast uzavřeného objektu a exportuje výsledek do tabulky v nákrese.

GstarCAD Professional

Je to snadné. Stáhněte si bezplatnou 30denní verzi a program si nejdřív vyzkoušejte. Následně si při objednávce trvalé licence můžete zvolit také formu budoucích aktualizací a přístupu k technické podpoře.

24.070 Kč  / licence

ZVAŽTE UŽ NYNÍ

Ušetřete na aktualizacích a čerpaní technické podpory s doplňkovou abonentní službou k trvalé licenci

GstarCAD Professional
Subscription AutoRenewal 365
Na první rok zdarma.  |  0 Kč  5.920 Kč

Prohlížejte, tiskněte, sdílejte. Buďte mobilní. Kdykoliv a kdekoliv.

GstarCAD DWG FastView

Bezplatný prohlížeč CAD souborů DWG, DXF, DWS pro mobilní zařízení typu tablet či smartfón s operačním systémem Android anebo Apple iOS, jako i pro počítače s Windows, příp. jako doplněk internetového prohlížeče (bez nutnosti instalace).

Proč objednat program s abonentní službou Subscription AutoRenewal 365

Pokud si objednáte program spolu s abonentní službou Subscription, získáte přístup k upgradům a updatům softwaru. Opravy, vylepšení a taktéž nové funkce budete mít dostupné ihned po uvedení. Navíc, pokud vyjde nová verze formátu AutoCADu DWG, s abonentní službou máte jistotu, že budete kompatibilní s kolegy a partnery.

Pokud si objednáte program spolu s abonentní službou Subscription, získáte bezplatnou Online technickou podporu pro lepší zvládnutí „nepohody“ v souvislosti s nechtěnými událostmi při používaní softwaru. Můžete si dohodnut bezplatnou telefonickou, chatovou či e-mailovou konzultaci, stejně tak asistenci prostřednictvím vzdálené plochy. Nemusíte nikam cestovat ani vy, ani pracovník naší technické podpory.

Pokud si objednáte program spolu s abonentní službou Subscription, získáte Online sériové číslo, které vám umožní licenci flexibilně přenášet (aktivovat a / anebo deaktivovat) z jednoho počítače na jiný. Program tedy budete moct používat kdekoliv, nejen v kanceláři, ale také doma či na cestách.

S abonentní službou Subscription získáte aktualizace programu, technickou podporu anebo většinu dalších služeb bez dodatečného zpoplatnění. Na rozdíl od vás, si uživatelé bez abonentní služby budou muset upgrady kupovat za ceny, které jsou násobně vyšší, než je jeden paušální roční poplatek za službu. Uživatelé bez abonentní služby si taktéž budou muset hradit technickou podporu již po 90 dnech od zakoupení licence, resp. po 30 dnech od zakoupení komerčního upgradu. Navíc, pokud si objednáte program spolu se službou, získáte ji na první rok úplně zdarma (100% sleva).

Pokud si objednáte program spolu s abonentní službou Subscription, získáte přístup k instalačním souborům a aktivaci i starších, předcházejících verzí softwaru (až po ver. 2012).

Protože abonentní služba Subscription AutoRenewal 365 je na první rok zdarma a v dalších rocích je výška poplatku za zlomek cen v porovnání s cenami komerčních upgradů, křivka kumulativních nákladů se v porovnání s komerčními upgrady křižuje až v pátém roce. Pokud jste si jisti, že nebudete potřebovat aktualizace programu a dodatečné služby dřív, stačí pokud si objednáte licenci bez abonentní služby a následně si objednáte upgrade jednou za 5 - 6 let, příp. v delším intervale. Pokud si však myslíte, že budete potřebovat aktualizace či dodatečné služby dřív, je z hlediska nákladů výhodnější objednat si licenci spolu s abonentní službou Subscription.

Pokud si objednáte program spolu s abonentní službou Subscription a po čase změníte názor, můžete službu vypovědět v kterémkoliv roce, vždy nejpozději 30 dní před dalším fakturačním obdobím. Pokud službu ukončíte, budete mít právo používat program bez časového omezení ve verzi, kterou jste získali / získáte v rámci služby jako poslední.

Pokud po čase opět změníte názor, znovu máte na výběr, jestli si upgrade na aktuální verzi programu objednáte s abonentní službou Subscription (na první rok zdarma) anebo bez ní.

Pokud si stále nejste jisti, objednejte si program spolu se službou Subscription. Získáte tak nejen dalších 11 měsíců na „rozmyšlení“, ale rovněž i 12 měsíců služby zdarma.

Službu Subscription AutoRenewal 365 není možné objednat samostatně. Jedná se o volitelnou doplňkovou abonentní službu k trvalé licenci (paušální předplatné budoucích aktualizací a technické podpory), která se obnovuje každoročně automaticky, vždy k výročnímu dni, až do ukončení / vypovězení služby. V případě ukončení služby má uživatel právo používat licenci bez časového omezení ve verzi, kterou získal v rámci služby jako poslední. Službu je možné objednat pouze s novou licencí, resp. s upgradem na nejnovější verzi.

Víc o abonentní službě Subscription AutoRenewal 365 (VOP).

TOP