GstarCAD + RailCAD

RailCAD je CAD nadstavba. Specializovaná na návrh konstrukčního a geometrického uspořádání kolejí a jejich prostorové polohy. Umožňuje také vytvářet návrh výhybkových konstrukcí a příčných řezů.

RailCAD je plně funkční nadstavba jako při použití s CAD programem GstarCAD Professional, tak i se základní verzí GstarCAD Standard. Výstupem jsou výkresy ve formátu AutoCAD® DWG.

Ústav železničních konstrukcí a staveb
Fakulta stavební VUT v Brně