Nový Dynamický vstup

Tradiční vzhled dynamického vstupu byl rozšířen integrací příkazového řádku. Tato změna představuje velký přínos v podobě zvětšení pracovního prostoru a snížení zátěže pro oči.

Obvykle, když uživatelé spustí příkaz s několika možnostmi, nejprve se musí pro výběr správné možnosti zaměřit na příkazový řádek (pokud je příkazový řádek zapnutý) – nesoustředí se tedy na kreslicí plochu. V mnoha případech také nelze pomocí popisků dynamického vstupu zobrazit všechny volby příkazů a kreslení se zpomaluje.

Nyní, ve verzi GstarCAD 2016, zobrazuje dynamický vstup všechny možnosti příkazu, a ty lze vybrat různými způsoby. Díky tomuto vylepšení už uživatelé nebudou potřebovat příkazový řádek, ať už ukotvený nebo plovoucí, získají víc pracovního prostoru s širším zobrazením výkresu a hlavně, všechno soustředění bude směřovat na správné místo, bez rušení koncentrace na příkazový řádek.

Jaké jsou metody pro výběr příkazu v dynamickém vstupu?

  1. metoda: Po zadání příkazu vyberte zvolenou možnost napsáním podtrženého VELKÉHO písmena a stiskněte ENTER. Následně se v nápovědě zobrazí výzva příkazu.
  2. metoda: Po zadání příkazu použijte pro výběr klávesové šipky (vpravo/vlevo) a stiskněte ENTER. Vybraná možnost je zvýrazněna. V rámci této metody lze také po stisknutí klávesové šipky vpravo vybrat zvolenou možnost použitím kurzoru myšky. Po umístění kurzoru nad vybranou možnost dojde k jejímu zvýraznění.

Jak lze metodu výběru příkazu v dynamickém vstupu zrychlit?

V rámci dialogového okna Nastavení kreslení, v kartě Dynamický vstup, v sekci Dynamické výzvy naleznete možnost „Automatické vkládání při shodě s klíčovým slovem„. Po napsání příkazu VELKÝM písmem bude tento příkaz proveden automaticky, bez nutnosti stisknutí klávesy ENTER.

Lze nápovědu k dynamickému vstupu ukotvit?

V rámci dialogového okna Nastavení kreslení, v kartě Dynamický vstup, v sekci Dynamické výzvy naleznete možnost „Zobrazit výzvu příkazu a zadání příkazu u kurzoru„. Ve výchozím stavu je tato možnost zaškrtnuta, pokud zaškrtnutí zrušíte, dynamický vstup bude ukotven a mimo oblasti kurzoru.

Pokud je dynamický vstup ukotven, ve výchozím stavu je napůl průhledný. V rámci pracovního prostoru lze kurzorem pohybovat zcela volně, po přesunutí kurzoru nad dynamický vstup se vybraná možnost zvýrazní a kurzorem ji lze vybrat.

Lze dynamický vstup v rámci pracovního prostoru přesouvat pomocí kurzoru?

Pokud byla vybrána možnost „Zobrazit výzvu příkazu a zadání příkazu u kurzoru„, nápovědu dynamického vstupu lze pomocí kurzoru libovolně přesouvat.