Doplnění karty Vykreslování a publikování

Dialogové okno Možnosti nyní obsahuje novou kartu (Vykreslování a publikování). Uživatel může spravovat možnosti související s vykreslováním a publikováním.

Výchozí nastavení vykreslení pro nové výkresy

Řídí výchozí nastavení vykreslování pro nové výkresy nebo starší výkresy.

  • Použít jako výchozí výstupní zařízení: Nastavuje výchozí výstupní zařízení pro nové a starší výkresy a výkresy. Zobrazí seznam všech konfiguračních souborů tiskáren (PC3), které byly nalezeny v cestě vyhledávání konfiguračních souborů tiskáren a všechny systémové tiskárny, které jsou v systému nainstalovány.
  • Použít poslední úspěšné nastavení tlače: Vykreslování se přizpůsobí poslednímu úspěšnému vykreslení.
  • Přidat nebo konfigurovat plotry: Zobrazí okno Správce plotrů (okno systému Windows).

Vykreslování do souboru: Určuje výchozí umístění pro vykreslování do souboru.

Všeobecné možnosti vykreslení

Zachovat velikost papíru dle rozvržení, lze-li to: Použije velikost papíru definovanou v dialogu Nastavení stránky, pokud je vybrané výstupní zařízení schopné tisknout na tuto velikost papíru. Pokud vybrané výstupní zařízení nemůže tisknout na zadanou velikost papíru, program zobrazí upozornění a použije velikost papíru nastavenou buďto v konfiguraci plotru (soubor PC3), nebo ve výchozím systémovém nastavení stránky, pokud je výstupním zařízením systémová tiskárna.

Použít rozměr papíru dle zařízení: Použije velikost papíru nastavenou buď v konfiguraci plotru (PC3 soubor) nebo ve výchozím nastavení stránky, pokud je výstupním zařízením systémová tiskárna.

Skrýt systémové tiskárny: Řídí, zda jsou v dialozích Vykreslování a Nastavení stránky zobrazovány systémové tiskárny Windows. Tato volba skrývá pouze standardní systémové tiskárny Windows. Neskrývá systémové tiskárny Windows, které byly konfigurovány s použitím průvodce Přidat plotr.

Určit odsazení vykreslení relativně k

  • Potištitelné ploše: Nastavuje odsazení vzhledem k oblasti tisku.
  • Okraji papíru: Nastaví odsazení vykreslení vzhledem k okraji papíru.

Nastavit označení výkresu: Otevře dialog Označení výkresu

Nastavit tabulky stylu vykreslování: Otevře dialog Nastavení tabulky stylu vykreslování