Flatshot (Plošný snímek)

Příkaz FLATSHOT vytvoří 2D reprezentaci všech 3D objektů v aktuálním pohledu. Hrany všech 3D těles a povrchů se promítají ve směru pohledu na rovinu rovnoběžnou s rovinou pohledu. 2D zobrazení těchto hran se vloží jako blok do roviny XY systému USS. Tento blok lze rozbalit a provádět další změny.

Dialog Plošný snímek

Cíl: Určuje, kde se vytvoří zploštěná reprezentace.
Vložit jako nový blok: Určuje, že se zploštělá reprezentace vloží jako blok v aktuálním výkresu.
Nahradit existující blok: Nahradí existující blok ve výkresu nově vytvořeným blokem.

Vybrat blok: Dočasně zavře dialog během doby, kdy se provádí výběr bloku, který chcete ve výkresu nahradit. Po dokončení výběru bloku zobrazte stisknutím klávesy Enter znovu dialog Plošný snímek.
Vybrat blok / Není vybrán žádný blok: Označuje, zda byl vybrán blok.
Exportovat do souboru: Uloží blok do externího souboru.
Čáry v popředí: Obsahuje ovládací prvky pro nastavení barvy a typu čar, které nejsou skryté ve zploštělém pohledu.
Barva: Nastavuje barvu čar, které nejsou skryté v zploštělém pohledu.
Typ čáry: Nastavuje typ čar, které nejsou skryté ve zploštělém pohledu.
Zakryté čáry: Určuje, zda čáry, které jsou ve výkresu skryté, se budou zobrazovat ve zploštělém pohledu a nastavuje barvu a typ těchto skrytých čar.
Ukaž: Určuje, zda se budou skryté čáry zobrazovat ve zploštělé reprezentaci. Pokud je tato volba vybrána, budou se ve 2D zploštělé reprezentaci zobrazovat čáry zakryté ostatními objekty.
Barva: Nastavuje barvu čar, které jsou zakryté geometrií v zploštělém pohledu.
Typ čáry: Nastavuje typ čar, které jsou zakryté geometrií v zploštělém pohledu.
Zahrnout tečné hrany: Vytvoří obrysové hrany pro zakřivené povrchy.