Flexibilní editace křivek

Objekty křivek podporují nyní ve verzi GstarCAD 2016 multifunkční možnosti. Dostupné funkce (Protažení, Přidání vrcholu a Převod na oblouk) lze zobrazit při přesouvání kurzoru nad bodem křivky, následně pak můžete vybrat volbu přímo ze zobrazeného kontextového menu. Dostupnými funkcemi můžete procházet stiskem Ctrl, nebo zvolit jednu z možností z nabídky pravým tlačítkem myši. Ikony vedle kurzoru označují aktivní funkci.