Porovnání grafiky

Již známou funkci porovnání výkresů lze využít pro porovnání podobných výkresů obsahujících téměř stejný počet objektů, zejména pro porovnání rozdílů jednotlivých verzí výkresu v rámci revize.

Funkce Porovnání výkresu provádí porovnání dvou podobných výkresů (starý – old DWG a nový – new DWG) a generuje z nich samostatné soubory. Pro stisknutí tlačítka Porovnat v dialogu Porovnat DWG program vygeneruje a otevře soubory _old a _new.dwg, ve kterých lze vidět rozdíly.

Funkce porovnání výkresů umožňuje nalézt rozdíly a výsledek zobrazit pomocí rozdílných barev. Například upravená, odstraněná anebo nově zakreslená čára bude zobrazena jinou barvou.

V předešlých verzích funkce Porovnání výkresů neumožňovala v aktuálním pracovním prostoru a reálném čase vkládání a zobrazení objektů pro porovnání. Taktéž, porovnání výkresů nezobrazovalo detaily týkající se umístění objektů před jejich úpravou.

Tyto bližší informace jsou pro porovnávání objektů velice důležité. Zcela nový a inovativní nástroj Porovnání grafiky však umí ještě víc! Kromě porovnání dvou výkresů s podobnými objekty a nalezení rozdílů lze také zobrazit detaily jakýkoliv změny v aktuálním pracovním prostoru a reálném času. Pokud například dojde k úpravě čáry, změněná část této čáry bude zobrazena jinou barvou. Nezměněná část zůstává v původní podobě.