Přerušení blokem

Některá průmyslová odvětví, zejména v případě navrhování elektro schémat, vedení apod. potřebují nevyhnutně pracovat s referencemi bloku, zastoupenými různými symboly.

Při pokusech o umístění bloku, který překrývá anebo přerušuje jiný objekt ve výkresu, docházelo často k problémům a komplikacím.

Nyní je k dispozici řešení v podobě příkazu BLOCKBREAK (Přerušení blokem). Tento inovativní nástroj je schopný překrýt anebo přerušit objekt, který je překrývaný referencí bloku.

Například, pokud potřebujeme vložit symbol bloku do kabelového vedení v rámci elektro-schématu, kabelové vedení stačí pouze v místě vložení přerušit.

Dialog Přerušení bloku

Název: Zobrazí všechny dostupné bloky vytvořené ve výkresu.

Procházet: Procházet pro otevření určitého souboru výkresu.

Vybrat: Lze vybrat existující referenci bloku v aktuálním výkresu.

Měřítko: Nastaví měřítko reference bloku v závislosti na ose X, Y a Z. Možnost Stejná měřítka zachová původní velikost reference bloku.

Natočení: Referenci bloku lze natočit vložením hodnoty úhlu anebo ponechat zarovnanou.

Režim: Referenci bloku lze použít pro přerušení nebo překrytí, pokud se objekty překrývají.