Přerušení objektu

Některá průmyslová odvětví potřebují v rámci schematických výkresů využívat přerušení potrubního anebo kabelážního vedení, zejména pro zobrazení jejich prostorových vztahů. Někdy je tedy potřebné přerušit vedení v bodu křížení, čímž lze objekty připravit pro další úpravy.

Dialog Přerušení objektu

Nástroj poskytuje čtyři způsoby přerušení s možností zadat mezeru.

Mezera: Určuje hodnotu mezery mezi objekty přerušení.

Přerušit všechny vybrané objekty navzájem mezi sebou: Tato možnost přeruší všechny vzájemně se přetínající objekty. Objekty lze vybrat metodou okna anebo vybrání jednotlivých objektů.

 Přerušit vybraný objekt jinými vybranými objekty: Tato možnost přeruší všechny vzájemně se protínající objekty výběrové sady (A a B). Objekty vybrané v rámci první sady (A) se přeruší, zatím co objekty vybrané v druhé sadě nebudou přerušeny.

Přerušit objekty dotýkající se vybraných objektů: Tato možnost přeruší všechny vzájemně se protínající objekty, které se dotýkají vybraného objektu.
Přerušit vybrané objekty jinými objekty, které se jich dotýkají: Tato možnost přeruší vybraný objekt všemi vzájemně ho přetínajícími objekty.