Sdílení dat bloku

V předešlých verzích, pokud výkres obsahoval veliký počet objektů referencí bloků, byla rychlost otevírání velice nízká, jelikož byly data těchto objektů ukládány individuálně. Využití paměti bylo velice vysoké a zpracování zdlouhavé.

Ve verzi GstarCAD 2017 došlo díky technologii Sdílení dat bloku k výraznému snížení času při zpracování těchto dat a využití paměti.

Pokud výkres obsahuje mnoho stejných referencí bloku, je potřebná pouze 1 kopie dat pro každý typ reference bloku. Tato vlastnost výrazně zvyšuje rychlost zobrazování, výsledkem je rychlejší otevírání výkresů a zlepšení ovladatelnosti těchto objektů.