Symetrické kreslení

V oborech architektury, stavebnictví, strojnictví a výroby se často vyskytují symetrické tvary. Běžným způsobem pro vytvoření symetrického tvaru je nakreslit si první polovinu tvaru a další symetrickou polovici vytvořit kopírováním anebo zrcadlením.

Nyní lze ve verzi GstarCAD 2017 pomocí nástroje Symetrické kreslení nakreslit symetrický tvar přímo. Při kreslení první poloviny se druhá polovina zobrazí automaticky.

Výchozí osou symetrie je osa X, uživatel však může určit také osu Y anebo jinou čáru ve výkresu jako referenční osu symetrie.

Nástroj může uživatel snadno zapnout / vypnout kliknutím na tlačítko Symetrické kreslení v stavovém řádku. Nástroj symetrické kreslení podporuje všechny kreslící příkazy GstarCADu.

Vlastnosti symetrického kreslení

Kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu Symetrické kreslení v rámci stavového řádku lze vybrat možnost Nastavení. Následně se zobrazí dialog Nastavení kreslení s kartou Symetrické kreslení.

Povolit Symetrické kreslení: Povolí nástroj symetrického kreslení, pokud je možnost zaškrtnuta.

Vybrat osu symetrie: Lze vybrat X, Y anebo vlastní osu.

Podporované objekty: Nástroj Symetrické kreslení podporuje tyto objekty: Čára, Kružnice, Obdélník, Polygon, Polopřímka, Křivka, Elipsa, Přímka, Spline, Oblouk

Vybrat vše / Zrušit vše: Můžete vybrat anebo zrušit výběr všech podporovaných objektů najednou.