Tabulka

Nyní, ve verzi GstarCAD 2017, uživatelé naleznou také často poptávanou funkci Tabulka. Ačkoliv byla tato funkce součástí ExpressTools i v předešlých verzích GstarCADu, stejně tak i interaktivní tabulka AutoXls Table, doposud však tyto funkce nebyly kompatibilní s AutoCADem.

Nová funkce Tabulky již spolupracuje s tabulkami AutoCADu a také s příkazy dané skupiny, tedy TABLEDIT \ TABLESTYLE \ TABLEEXPORT. Nyní lze vytvářet a upravovat tabulku a také definovat formát tabulky. Tabulku je možné exportovat do souboru CSV a otevřít ji pomocí programu Microsoft Excel.

Jak přizpůsobit velikost vložené tabulky?

Po vložení prázdné tabulky klikněte na jakoukoliv hranu tabulky, čím dojde k zobrazení modrých uzlů. Podržením a tažením modrého uzlu lze měnit velikost (zvětšovat) šířku a výšku tabulky.

Jak vyplnit vloženou tabulku?

Po vložení prázdné tabulky klikněte dvakrát na buňku, kterou chcete vyplnit. Po dvojkliknutí se zobrazí okno Formátovat text, nyní lze do prázdně buňky psát. Využít lze všechna nastavení vlastností a formátování textu, která jsou v dialogu dostupná.

Jak vybrat skupinu buněk ve vložené tabulce?

Po vložení prázdné tabulky nastavíte pozici kurzoru do buňky tabulky a metodou výběru oknem (pohyb z leva doprava) vyberete všechny buňky pro použití požadované vlastnosti.

Jak lze použít vlastnosti buňky na skupinu buněk z vložené tabulky?

Po výběru všech požadovaných buněk lze těmto buňkám přiřadit určité vlastnosti nabízené v okně Tabulka. Toto okno nabízí několik možností pro editaci, jako je přidání řádků, sloupců, bloků, datových polí, sjednocení a rozdělení buněk apod. Například lze rychleji změnit zarovnání textu skupiny buněk.

 Jak vložit referenci bloku do buňky tabulky?

Vyberte buňku a klikněte na ní pravým tlačítkem myši. V okně Tabulka vyberte ikonu Vložit blok. Následně vyberte ze seznamu bloků požadovaný blok anebo klikněte na tlačítko Procházet pro nalezení bloku v jiném výkresu. Můžete také specifikovat měřítko, úhel natočení, zarovnání buňky anebo automatické přizpůsobení bloku.