Úprava 3D objemových modelů

Ve verzi GstarCAD 2016 je možné pomocí příkazu SOLIDEDIT využívat možnosti úpravy 3D těles, např. otisknout hrany, kopírovat a přiřadit barvy k hranám, vytáhnout, posunout, odsadit, otočit, zúžit, vymazat a přiřadit barvy a materiály k plochám, atd.