Vylepšené odměřování

Příkaz MEASUREGEOM je v rámci nové verze GstarCAD 2016 ještě účinnější. Kromě přidání chybějících možností jako jsou měření poloměru, úhlu a objemu, přibylo také měření celkové plochy a celkové délky.

Měření poloměru: Slouží k měření poloměru a průměru vybraného oblouku a kružnice.

Měření úhlu: Změří úhel asociovaný s vybraným obloukem, kružnicí, segmentem křivky a objekty úsečky.

Měření objemu: Změří objem objektu nebo definované oblasti určením bodů.

Měření plochy: Změří plochu a obvod objektu nebo definované oblasti. K dispozici jsou tři možnosti měření oblasti:

  • Objekt: změří plochu a obvod uzavřeného objektu, výpočet se zobrazí v příkazovém řádku.
  • Přičíst oblast: slouží k výpočtu hodnoty plochy a obvodu definované zadanými body nebo výběrem uzavřeného objektu, zvolená oblast bude zbarvena. Výpočet plochy, celkové plochy a obvodu bude zobrazen jako následující výzva v příkazovém řádku.
  • Odečíst oblast: odečítá plochy a obvody od celkové plochy, vybraná oblast bude zbarvena. Výpočet získáte výběrem bodů nebo oblastí.

Celková plocha: Kromě výpočtu plochy uzavřeného objektu lze vypočítat i uzavřenou oblast plochy. Pro výpočet lze označit i vícero objektů.

Celková délka: Vypočítá délku objektu a celkovou délku spojenou s vybraným obloukem, kružnicí, segmentem křivky anebo čárovým objektem. Výběr se uskutečňuje kliknutím na objekt, pro vícenásobný výběr je k dispozici okno pro výběr.