Vylepšení funkce překrytí

GstarCAD 2017 přináší vylepšení příkazu WIPEOUT pomocí nových možností. Nyní umožňuje tento příkaz použití pro překrytí objekt kružnice nebo také můžete vybrat uzavřený objekt křivek obsahující oblouky. Například lze rozložit blok a získat obrys (automobil), následně tvar spojit do křivky, tuto křivku definovat jako překrytí a opět ji sloučit s ostatními entitami do původního bloku. Následně objekt umístíme do výkresu, jak je zobrazeno níže.