Vylepšení funkce zrcadlení

Ve verzi GstarCAD 2017 byl příkaz MIRROR vylepšen přidáním nových možností. Kromě zadání prvního a druhého bodu pro definování osy zrcadlení lze také vybrat jako osu zrcadlení i objekty čáry, křivky, čáry blok anebo externí referenci výkresu.