Vylepšení vyhledávání hranic šrafování

Další funkce vylepšení jádra se týká Šrafy. V předešlých verzích programu GstarCAD fungovalo šrafování v běžných případech dobře, avšak u některých speciálních šraf anebo hranic byl výpočet těchto hranic velice pomalý či dokonce neproveditelný, zejména při výběru vnitřního bodu hranice anebo oblasti šrafování.

Ve verzi GstarCAD 2017 byl algoritmus výpočtu hranic optimalizován, čímž došlo k významnému zvýšení přesnosti a rychlosti při šrafování specifické oblasti výkresu.